V našej práci sa stretávame s témou emócií či už ide o ťažkosti v oblasti reflektovania emócií, pomenovávania ich, či aktívneho vnášania ich do vzťahov. Už pred nejakým časom, sme vytvorili sadu kariet, ktorá je zameraná na prácu s emóciami u detí s názvom: „Keď sloníky cítia“.

Emócie sú súčasťou nášho života. Sú takými usmerňovateľmi, ktorí nám dávajú informáciu o nás a teda nám pomáhajú sa lepšie seba-poznávať. Podnecujú rozvoj empatie a vďaka nim môžeme jasnejšie komunikovať svoje potreby, čo zas podporí napr. takú oblasť riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch.

Inšpiráciou nám boli potreby našich detských klientov s ktorými sa stretávame denne, v našej praxi. Emócie sme zobrazili tak, ako sme vnímali, že ich potrebujú práve naši detskí klienti a v ich zobrazení nám pomohla výtvarníčka Mgr. art. Daša Klapitová.

Hľadali sme zobrazenie, ktoré by bolo čitateľné pre nášho detského klienta. A rozhodli sme sa pre zachytenie len jednej emócie prostredníctvom hlavného aktéra – sloníka. Jedná emócia na jednu kartu.

Okolie sloníka sme nechali voľné ako „projekčné plátno“, na ktoré si môže každý premietnuť situáciu či priestor tak, aby bola jeho vlastným obsahom. Dávame tak priestor imaginácii a tvorivosti v každom dieťati tak, aby sa spojilo s vlastnými prežitkami v súvislosti s jeho vlastnou skúsenosťou.

Tak obrázky slúžia ako sprievodcovia svetom emócií – pomáhajú emóciu uchopiť, pomenovať, prežiť v tele či znázorniť.

Sada kariet je určená učiteľom, odborníkom (psychológom, špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom). Tak kartičky môžu byť vhodnou pomôckou nielen odborníkom v poradenských centrách no vhodná je i do práce s kolektívom  MŠ či na 1. stupeň ZŠ .

A zároveň je určená pre rodičov, ktorí sa chcú priblížiť aktívnemu skúmaniu sveta emócii so svojimi deťmi.

Sada celkovo obsahuje:

  • 23 farebných kariet, ktoré zachytávajú jednotlivé emócie prostredníctvom hlavného aktéra: Sloníka. Sloník zachytáva emóciu prostredníctvom výrazu tváre, postoja tela.
  • Príručku s podnetnými cvičeniami pre jednotlivcov i skupinové aktivity (vhodné pre deti v MŠ, ZŠ).
  • V príručke ku kartám nájdete jasne rozdelenie častí: časť pre rodičov/ časť pre odborníkov.
  • A z príručky sa i dozviete, ako sa vyvíjajú emócie u detí a na ktoré z nich je potrebné sa zamerať  skôr z hľadiska vývinu.

S čím sadu kartičiek kombinovať?

Pri odbornej práci s detským klientom odporúčame pracovať i s výrokovými kartami “ Sogenzia“ a v závislosti od veku použiť buď set kariet pre deti alebo adolescentov.

Pri práci s rodinnou a systémom odporúčame Rodinnú dosku a/alebo Rodinnú históriu či výrokové karty na prácu s rodičovskou rolou.

Nájdete ju u nás: www.terapeutickepomocky.sk

Autorka článku : Mgr. Katarína Melová, fotky: R. Kučavík, Mgr. K. Melová