Veríme, že každý mozog sa dokáže učiť.

Ponúkame Vám tréning mozgu, ktorý Vám pomôže pripraviť sa na záťažové situácie.

Od mája 2022 otvárame pravidelné tréningy. V prípade záujmu kontaktujte nás tu: brainfeedback.za@yahoo.com

Tejto metóde sa venujeme viac ako 10 rokov, s pozitívnymi výsledkami v oblasti koncentrácie pozornosti, pamäťových schopností, relaxácie v záťaži, zlepšenia spánkového rytmu a zvýšenia odolnosti vo výkone u ľudí vo všetkých vekových skupinách. Neurofeedback alebo biofeedback je tréning mozgu bez vedľajších účinkov.

 • pre každého, kto chce zlepšiť fungovanie svojej nervovej sústavy

 • pracujeme s dospelými, adolescentmi a deťmi

 • je to metóda učenia sa mozgu prostredníctvom tzv. biologickej spätnej väzby

 • metóda, ktorá umožňuje ovládať mozgové vlny

 • tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý

 • nie je rizikový ani návykový a nemá vedľajšie účinky

 • jeho efekt je dlhodobý – ide o vytváranie nových spojov v mozgu

 • zistíme, čo si prajete alebo, čo potrebujete na fungovaní svojho mozgu zlepšiť (pozornosť, vôľu, pamäť, relaxáciu, spánkový rytmus, vnútorné napätie, ťažkosti v oblasti čítania, vyjadrovania sa)

 • zostavíme Neurofeedback tréning, aby sme mohli určiť vašu krivku učenia a pozhovárame sa o tom spoločne

 • tréning prebieha prostredníctvom programu nato určeného v PC, kde klient trénuje svoj mozog na základe pozitívnej spätnej väzby

 • odporúčame trénovať v intervaloch 2xtýždenne a prvých 10 stretnutí trénovať bez dlhšej pauzy

 • počet tréningov odporučíme podľa toho, čo potrebujete zmeniť a podľa krivky učenia

 • jeden tréning trvá 45-50 minút

 • účinok Neurofeedbacku je trvalý

 • akonáhle sa mozog príslušné postupy naučí, uloží ich do pamäti a dokáže ich používať automaticky

 • ukladanie do pamäti sa deje počas tréningu

 • dlhodobá intenzívna stimulácia zvyšuje intenzitu nervových prepojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovú, ktorá ukladá informácie do dlhodobej pamäti

 • pomáha organizmu vyrovnať sa so stresom – napr. krátkodobý stres kôli náročnému životnému štýlu a učí väčšej odolnosti voči stresu

 • zlepší sa koncentrácia pozornosti a pamäťové schopnosti

 • rieši problém so spánkom (usínanie, prebúdzanie a upraví jeho rytmus)

 • pomáha zreniu CNS a teda i procesom súvisiacim s čítaním (plynulosť a technika) a písaním (grafomotorika, jemná motorika)

 • zlepší sa schopnosti výkonnosti – zostať v záťaži bez toho aby som cítil/a únavu

 • zvýši sa sebadôvera a sebaúcta

 • zlepšia sa medziľudské vzťahy

 • na tréning je potrebné sa vopred telefonicky objednať

 • trénuje sa v raných alebo poobedňajších hodinách od pondelka do piatku

 • ceny sú uvedené v cenníku na našej stránke

Obe sme absolvovali dlhodobý kurz v Prahe na pracovisku EEG Biofeedback Praha pod vedením PhDr. J. Tyla, prof. MUDr. J. Fabera a Mgr. B. Naďovej. Neskôr nasledovali pravidelné supervízne stretnutia a prax s využitím tejto metódy v oblasti diagnostiky a terapie detí s ADHD, ADD, AS, dospelej klientely – zvládanie záťaže, únava a vyčerpanie, bolesti hlavy a adolescentov napr. v oblasti prípravy na maturitu.