Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) so sídlom v Strečne, zaradené do siete škôl a školských zariadení v činnosti od 01.09.2015 poskytuje starostlivosť deťom do 15. roku života:

  • u nás (v Strečne) a v terénnej kancelárii v centre Žiliny,

  •  bez čakania a prestojov (v čase, kedy je pre Vás potrebné situáciu riešiť),

  • výstupy a návrhy riešenia do 2 max. 3 týždňov (správa, poradenstvo, terapia,…),

  •  objednať sa môžete na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené v kontaktoch.

Poskytovaná starostlivosť:

  • Zostavenie vývinového profilu dieťa s cieľom – určenie najbližšej zóny vývinu a zostavenie stimulačného programu pre rodiča a MŠ

  • Školská zrelosť a zistenie prediktorov budúcej školskej úspešnosti – pred nástupom do PŠD

  • Individuálna diagnostika – psychologická a špeciálno-pedagogická pre oblasť pozornosti a aktivity, vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a vypracovanie odporúčaní na zostavenie IVP v ZŠ

  • Individuálna diagnostika detí s PAS (porucha autistického spektra) a poradenstvo rodičovi/MŠ/ZŠ v oblasti vzdelávania, správania a výchovy

  • Ďalšia poskytovaná starostlivosť po dohode