„Zázraky sa začínajú diať, keď venuješ svojim snom práve toľko energie ako svojim strachom.“   

  (neznámy autor)

Z terapeutickej miestnosti

V týchto priestoroch pracujeme s párom alebo jednotlivcom. Taktiež ju používame na skupinové aktivity a zážitkové semináre zamerané na osobnostný rast.

V terapii a poradenstve  s dospelou klientelou vychádzame z týchto terapeutických škôl:
Kognitívno -behaviorálna psychoterapia a
Procesorientovaná psychoterapia

…momenty z terapeutickej herne

V terapeutických herniach materiál a usporiadanie slúži na prácu s detským klientom a/alebo s rodičom a dieťaťom. Vychádzame z Hrovej a Filiálnej terapie s využitím herného pieskoviska a iných terapeutických techník.