Ceny za terapiu a poradenstvo sú uvádzané v rozsahu 50 minút/aktivita (za každú začatú polhodinu účtujeme + 10€). Možnosť využiť cvičnú terapiu ( študentka procesorientovanej psychológie, kde je cena za 50 min / 10-15e).

Ceny v diagnostike sú uvádzané za aktivity, ktoré sú v rôznom časovom rozsahu predovšetkým pri odborných vyšetreniach (minimálne trvanie 60 min – max 120 min).

Pred terapeutickou a diagnostickou činnosťou

20€

60 min

Komplexné (intelekt s pozornosťou  a osobnosť)

50€

120 min

Čiastkové (intelekt s pozornosťou alebo osobnosť)

Posúdenie školskej zrelosti/pripravenosti

40€

 

30€

90 min

 

60 min

Komplexné (vývinové poruchy)

60€

120 min

Čiastkové (bez matem. schopností)

35€

60 min

Poruchy autistického spektra

60€

120 min

Stanovenie úrovne vývinu dieťaťa pre vek 0-7 rokov

60€

120 min

Terapia a poradenstvo pre dieťa a / alebo rodiča dieťaťa

25€

50 min

Párová terapia

 

Poradenstvo v anglickom jazyku

Cvičná terapia (tzn. pracujete so študentkou pod supervíziou)

30-35 €

 

35€

 

15 €

60 min 

 

60 min 

 

60 min

Úvodné/výstupné vyšetrenie + konzultácia k výsledkom

20€

50 min

cena tréningu/tréningového setu (10 tréningov)

10/120€

45 min

Cenník je platný od 01.01.2018

Zľavy z cien sú možné na základe situácie klientov a určujeme si ich spoločne. Obyčajne sa to týka študentov, mamičiek na materskej a nezamestnaných. V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom klient platí plnú sumu z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi o vyšetrenie/terapiu. Kontaktujete priamo odborníka, u ktorého máte stretnutie.

Dejová: 0915 103 394
Melová: 0944 216 773.