Ceny za terapiu a poradenstvo sú uvádzané v rozsahu 50 minút/aktivita (za každú začatú polhodinu účtujeme + 10€).

Ceny v diagnostike sú uvádzané za aktivity, ktoré sú v rôznom časovom rozsahu predovšetkým pri odborných vyšetreniach (minimálne trvanie 60 min – max 120 min).

Pred terapeutickou a diagnostickou činnosťou

30€

45-50 min

Komplexné (intelekt s pozornosťou  a osobnosť)

50€

120 min

Čiastkové (intelekt s pozornosťou a osobnosť)

Posúdenie školskej zrelosti/pripravenosti

Profesijná orientácia

50€

 

35€

70€

120 min

 

45 -60 min

120 min

Komplexné (vývinové poruchy učenia: čítanie,písanie)

40€

50 min

Rozšírené (komplexné a matem. schopnosti)

60€

80 min

Poruchy autistického spektra

80€

120 min

Vývinový profil pre vek 0-7 rokov

70€

120 min

Jednorazová konzultácia (vých. problémy, rast, kríza..)

30€  

45-50 min

Individuálne poradenstvo/terapia

(deti/mládež/dospelý

jednotlivec)

Rodinné poradenstvo

30

50€

 

 45-50 min

60- 75 min 

 

Úvodné/výstupné vyšetrenie + konzultácia k výsledkom

30€

50 min

Tréning

15€

45 min

Cenník je platný od 01.11.2021

Pracovisko nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou poisťovňou. Všetky výkony si klient hradí sám. Platba je možná v hotovosti alebo prevodom na účet.

Zľavy z cenníka po dohode možné v prípadoch:

  • Študent / študentka

  • Rodič samoživiteľ, na materskej či rodičovskej dovolenke

  • Nezamestnaný

  • ZŤP

Dohodnutý termín je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom. Ak je to inak (menej ako 24 hodín pred termínom), klient platí plnú sumu 100% zo sedenia (z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi

Dejová: 0915 103 394
Melová: 0944 216 773.