Ceny za terapiu a poradenstvo sú uvádzané v rozsahu 50 minút/aktivita (za každú začatú polhodinu účtujeme + 10€).

Ceny v diagnostike sú uvádzané za aktivity, ktoré sú v rôznom časovom rozsahu predovšetkým pri odborných vyšetreniach (minimálne trvanie 60 min – max 120 min).

Pred terapeutickou  činnosťou

40€

45-50 min

Komplexné (intelekt, pozornoť, pamäť )

50€

60-90 min

Rozšírené (komplexné, osobnostný vývin)

Posúdenie školskej zrelosti/pripravenosti

Profesijná orientácia

80€

 

40€

70€

90-120 min

 

45 -60 min

120 min

Komplexné (vývinové poruchy učenia: čítanie,písanie)

40€

50 min

Rozšírené (komplexné a matem. schopnosti)

60€

80 min

Poruchy autistického spektra

80€

120 min

Vývinový profil pre vek 0-7 rokov

70€

120 min

Jednorazová konzultácia (vých. problémy, rast, kríza..)

30€  

45-50 min

Individuálne poradenstvo/terapia

(deti/mládež/dospelý

jednotlivec)

Rodinné poradenstvo (členovia rodiny, rodinný systém)

40

60€

 

 45-50 min

60- 75 min 

 

Brainfeedback diagnostika (vstupné meranie, konzultácia)

40€

60 min

Brainfeedback tréning

15€

45 min

Iné služby

Návšteva – pozorovanie dieťaťa ( škola, škôlka, domáce prostredie)

Odborný posudok na klienta v starostlivosti (pre sociálny úrad..)

Cenník je platný od 01.1.2023

Pracovisko nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou poisťovňou. Všetky výkony si klient hradí sám. Platba je možná v hotovosti alebo prevodom na účet.

Zľavy z cenníka po dohode možné v prípadoch:

  • Študent / študentka

  • Rodič samoživiteľ, na materskej či rodičovskej dovolenke

  • Nezamestnaný

  • ZŤP

Dohodnutý termín je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom. Ak je to inak (menej ako 24 hodín pred termínom), klient platí plnú sumu 100% zo sedenia (z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi

Dejová: 0915 103 394
Melová: 0944 216 773.