Je to už nejaký čas, čo prinášame autorské karty v spolupráci s výtvarníkmi/čkami, prekladataľkami a tlačiarňami. Naše karty nájdete i v anglickom a nemeckom či českom jazyku. 

Karty vznikajú tak, že vychádzame z potrieb klientov s ktorými pracujeme v praxi. Inšpirujú nás i témy spoločenské, ktoré majú dopad na rodinný život, tu mám konkrétne na mysli karty Rozviazané puto. Výtvarne ich pre nás zachytila Mgr. Pavla Takáčová.

„ Rozviazané puto“: 21 čiernobielych situačných kariet, ktoré môžu byť pomôckou pri práci s témou rozvod. Karty zachytávajú situácie pred, počas a po rozvode práve očami dieťaťa. Tento set je určený len pre odborníkov, ktorí majú a/alebo sú frekventantmi dlhodobého psychoterapeutického výcviku, pre sociálnych pracovníkov, mediátorov a supervízorov, ktorí s témou rozvod pracujú dlhodobo. Dostupné v slovenskom, anglickom i nemeckom jazyku na www.terapeutickepomocky.sk

Neskôr sme i k nim pridali “ Výrokové karty“ , ktoré sú rozšírením obrázkovej sady kariet: „Rozviazané puto“. Ponúkajú 63 výrokov súvisiacich s témou rozvodu. Výroky zachytávajú rôzne fázy: pred, počas a po rozvode a taktiež sú v nich zahrnuté výroky na podporu reziliencie – odolnosti dieťaťa ako i na budovanie (uvedomenie si) vonkajších a vnútorných zdrojov, ktoré sú potrebné  náročných situáciách. Sada kariet je slovensko – česká (obojstranná tlač).

Snívame aj o využití kariet nielen odborníkmi no i rodičmi samotnými tak, aby sa stali čo najdostupnejšími a ponúkli návod, ako ktorú tému uchopiť. Tak sme stavali karty Keď sloníky cítia. výtvarne ich pre nás zachytila Mgr. art. Daša Klapitová.

„Keď sloníky cítia“: 28 farebných kariet sloníka, ktorý znázorňuje rôzne emócie slúži k poznávaniu, práci a objavovaniu sveta emócií. Kresby zachytávajú jednoduché i komplexné emócie a spoločne s príručkou ponúkajú teóriu k vývinu emócií ako i širokú ponuku cvičení pre rodičov a odborníkov. Z oblasti odborníkov sú karty určené pre prácu s dieťaťom v sprievode detského terapeuta, môžu slúžiť šk. špeciálnym pedagógom, psychológom, poradcom, koučom či supervízorov. Sú výbornou pomôckou na prácu s detským kolektívom z MŠ a ZŠ. Dostupné v slovenskom, anglickom i nemeckom jazyku

A tiež aby boli i zábavné a upevňovali vzťah rodič dieťa a také sú naše Lady, ktoré vznikli v spolupráci s našou kolegyňou Zuzanou Jágerčíkovou, kde svojou výtvarnou činnosťou prispela Mrg. art Daša Klapitová. Okrem fixovania výslovnosti hlásky „Š“ a R“ hra rozvíja slovnú zásobu, pozornosť, postreh a pamäť ako i trpezlivosť a schopnosť hrať podľa pravidiel. Hra je určené pre rodičov s deťmi do domáceho prostredia ako spoločná aktivita zameraná na upevňovanie správnej výslovnosti daných hlások. Taktiež je určená, pre odborníkov: logopédov a logopedičky, ktorí sa radi hrajú. Dostupná v slovenskom jazyku

Proces tvorby stále beží a má  svoj čas, keď nápad rastie. Potom ho spolu konzultujeme a trvá nejaký čas, kým vnímame že dostal kontúry a púšťame sa do práce okolo neho. Niekedy nás prekvapí jeho pomalosť, inokedy nevyspytateľnosť okolností či zvláštne náhody, ktoré projekt tvorby výrazne ovplyvnia.

A to je na tom to krásne a zároveň myslím, že z toho obe veľmi čerpáme a učíme sa o sebe a svete.

Tiež to vie byť i vyčeprávajúce či frustrujúce a to je predovšetkým vtedy ak sa príliš upäto držíme nejakého nášho scénara. 

Vnímam to tak, že proces tvorby kariet spolutvoríme s okolnosťami a svetom a to je vždy dobrodružstvo, ktoré nás učí žiť v prítomnosti. 

Tu je krátke video našich kariet a nielen to:

https://www.facebook.com/terapeutickekarty/videos/2055325441273648

článok: Mgr. Melová Katarína, foto: R. Kučavík