Autorské karty

Je to už nejaký čas, čo prinášame autorské karty v spolupráci s výtvarníkmi/čkami, prekladataľkami a tlačiarňami. Naše karty nájdete i v anglickom a nemeckom či českom jazyku.  Karty vznikajú tak, že vychádzame z potrieb klientov s ktorými pracujeme v praxi. Inšpirujú nás i témy spoločenské, ktoré majú dopad na rodinný život, tu mám konkrétne na [...]

By | 6 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

Prečo práve metaforické alebo asociačné karty?

Karty nás oslovili rôznymi možnosťami použitia: cez terapeutickú prácu s jednotlivcom, párom, rodinou či skupinou, po využitie v supervízii, lektorskej činnosti či koučingu. Sady kariet tiež môzu obohatiť vzdelávanie, kreatívnu prácu alebo prácu so symbolom. Sú vhodné pre prácu s deťmi, adolescentmi, dospelými a seniormi. Symboly na kartách nás môžu spájať s osobnými témami na ktorých [...]

By | 6 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

„Lada hľadá Š“ a „Lada hľadá R“

Našim cieľom je priniesť logopedické hry s hláskami Š a R k Vám domov: či už za stôl alebo do cestovnej tašky tak, aby sa hry stali Vašim spoločníkom. S deťmi sa takto hravou formou môžete učiť upevňovať alebo vyvodzovať hlásku „R“ a "Š". Hra je určená deťom od 4 rokov. Hra je zostavená ako hra [...]

By | 2 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

„O veľkom obrovi, ktorý je obrovský až nad oblaky“

Je to krátky príbeh z terapeutickej praxe s detskou klientkou vo veku 6 rokov s využitím terapeutických kariet o emóciách " Keď sloníky cítia" a techník procesorientovanej práce. Môžete aspoň očkom nahliadnuť do tvorivého sveta dieťaťa a jeho sprievodcu. .. T: „Ukážeš mi, aký je obrovský?“ D: „Tááký a točí sa. Som obrovský obor“. Vylezie na [...]

By | 2 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

Práca s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom s využitím kariet o emóciach

V tomto článku prinášam krátke cvičenie , ktoré môže byť inšpiráciou pri práci s deťmi s PAS s využitím kariet " Keď sloníky cítia" , ktoré zachytávajú rôzne emócie. T- terapeut, D - dieťa Cvičenie: T: Vyber si 1 obrázok, ktorý ťa v tejto chvíli zaujal. Aký to je? Opíš ho – opíš ako sa sloník [...]

By | 2 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

Výrokové karty ku kartám “ Rozviazané Puto“

Tieto karty sú vhodným rozšírením obrázkových kariet "Rozviazané puto", ktoré sú obrázkové. S oboma kartami je vhodné pracovať na téme "rozvod". Výroky zachytávajú rôzne fázy: pred, počas a po rozvode a taktiež sú v nich zahrnuté výroky na podporu reziliencie – odolnosti dieťaťa ako i výroky na budovanie (uvedomenie si) vonkajších a vnútorných zdrojov, ktoré sú potrebné v náročných situáciách. Čo [...]

By | 2 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů

Ako vznikli karty “ Rozviazané puto“ a čo v nich nájdete

Príbeh kariet Karty s touto témou sme sa rozhodli priniesť, nakoľko sa v našej praxi stretávame s problematikou rozvodu pomerne často. Rozhodli sme sa pre obrazy, ktoré oslovujú témy, o ktorých sa ťažko hovorí a v tom nám pomohla výtvarníčka Mgr. Pavla Takáčová. Skôr, než kresby uzreli svetlo sveta, o kartách a ich znázornení sme veľa diskutovali – napr. aké témy majú byť [...]

By | 2 januára, 2022|Uncategorized @sk|0 komentářů