V tomto článku prinášam krátke cvičenie , ktoré môže byť inšpiráciou pri práci s deťmi s PAS s využitím kariet “ Keď sloníky cítia“ , ktoré zachytávajú rôzne emócie.

T- terapeut, D – dieťa

Cvičenie:

T: Vyber si 1 obrázok, ktorý ťa v tejto chvíli zaujal. Aký to je?

Opíš ho – opíš ako sa sloník cíti na tom obrázku.

D: „..je šťastný…“

T: „Čo také sa mu asi stalo, že sa cíti šťastne?“

D: „ Mal narodeninovú oslavu a dostal veľa darčekov.“

T: „Skúsiš to nakresliť?

    „A teraz si spomeň, kedy sa ty cítiš šťastná – skús nájsť medzi kartičkami ako asi vyzeráš“

Dieťa si vyberie ďalšiu kartičku sloníka. Terapeut vyberie nový papier:

T:  „ Kartičku polož na papier a nakresli situáciu, v ktorej zažívaš šťastie“

D: „ To je vtedy keď idem do školy.“

Dieťa nakreslí obrázok. Môžete spolu hovoriť o danej situácii a spoločne nachádzať ďalšie, v ktorých dieťa zažíva šťastie.

T: „ hm, a ako to v tele cítiš to šťastie ?“

Dieťa môže na svojom tele ukázať, kde šťastie prežíva (hruď, bruško…) a aké to tam je ( teplé, šteklivé, hýbe sa to, je to ako…?)

Taktiež môžete pocitu dať farbu a zakresliť ho do obrázku…

Pri práci odporúčam rešpektovať jednoduché vyjadrenia dieťa. Ak má ťažkosti pocit ukázať na svojom tele, môže ho zakresliť či ukázať na bábike/mackovi.

článok a foto: Mgr. Katarína Melová