Ďakujeme za Váš záujem, účasť a spätnú väzbu k akciám, ktoré sme už zorganizovali:

 

 

Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou-ONLINE, platforma ZOOM, 14. apríl 2021

Súcit a súcit so sebou-ONLINE, 26. marec 2021

Online-Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Online priestor, platforma ZOOM, 24. február 2021

ONLINE formát _Skúsenosti, Sila a Nádej v liečení Traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA, 4. 12. 2020

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťah. väzbu, 23. 10. 2020

Rodinná DOSKA-workshop, 26. 9. 2020

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých, 24.09. 2020

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti žiaka/učiteľa, 22.09.2020

Online_ intenzívny kurz s terapeutickými kartami, 12.06.2020

Súcit a súcit so sebou, 22.05.2020

Online_ intenzívny kurz s terapeutickými kartami, 30.4.2020

Podpora psychickej odolnosti, 14.03.2020

Ako porozumieť emóciam prostredníctvom arteterapie, 07.03.2020

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu, 06.12. 2019

Ako sa formuje osobnosť človeka, 22.11.2019

Sandplay/Sandtray základný kurz, 25.10.2019

SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU, 12.04.2019

Sandplay/sandtray – základný kurz, 22-23.3. 2019

Cesta Uzdravenia – 12 krokov AA, 12.1.2019

Slová a príbehy v arteterapii, 26.05.2018

Zvládanie stresu a náročných emócií pomocou všímavosti, 19.05.2018

Dynamika a poriadok v systémoch, 21.04.2018

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých, 23.3.2018

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, 9.3.2018

Sandplay, sandtray – základný kurz, 27.1.2018

Ako sa dá NEvyhorieť? 20.1.2018

Dynamika a poriadok v systémoch, 25.11.2017

Rodinná doska 23.10.2017

Poruchy príjmu potravy – základy poradenskej a terapeutickej práce, 21.10.2017

Kazuisticko-supervízny kurz práce s terapeutickými kartám, 23.9.2017

Kurz práce s terapeutickými kartami, 22.9.2017

Psychická trauma u dieťaťa, Mudr. Poete, 17.06.2017

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami Mgr. Mária Anyalaiova, PhD, 03.06.2017

Hlina – stretnutie s arteterapiou, Mgr. Katka Mihinová, 13.05.2017

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých, PhDr. Lygia Bátovská, 07.04.2017

Dynamika a poriadok systémov,s PaedDr. Zlatkou Šrámovou, 01.04.2017

Práca s rodinnou doskou, PhDr. Lygia Bátovská, 11.03.2017

Sandtray II. práca s rodinou, Mgr. Lenka Trileta, dňa 25.02 – 26.02.2017

Hlina – stretnutie s arteterapiou, Mgr. Katka Mihinová, 4.02.2017

 Ako hlbšie porozumieť emóciam pomocou arteterapie, Mgr. Mihinová, 03.12.2016

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., 05.11.20167

Dynamika a poriadok systémov s PaedDr. Zlatkou Šrámovou: 22.10.2016

Ako porozumieť emóciam prostredníctvom arteterapie s Mgr. Katarínou Mihinovou: 15.10.2016

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami s Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD.: 08.10.2016

Sandplay, sandtray – práca v terapeutickom pieskovisku I s Mgr. Lenkou Tríletou: 1-2.10.2016

Práca s terapeutickými kartami s Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD.:21.05.2016  – ACP_PDF 2_file_document

Sandpay, sandtray I. – základný kurz  s Mgr. Lenkou Tríletou: 30.04.-01.05.2016 – ACP_PDF 2_file_document

Práca s terapeutickými kartami s Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD.: 13.02.2016 – ACP_PDF 2_file_document

Rodinná doska – Familienbrett s PhDr. Lýgiou Bátovskou: december 2015

Tvorba sociálneho príbehu pre deti s Aspergerovým syndrómom: december 2015

Aspergerov syndróm u dieťaťa v MŠ (správanie, myslenie, záujmy a odporúčanie pre prácu): november 2015

Kontaktné informácie

ul. M. R. Štefánika 34
Žilina 010 01

tel:
Katarína Melová:
0944 216 773

Jana Dejová Hánová:
0915 103 394