Mgr.Katarína Melová

Diplomovaná PW, špeciálna pedagogička, EMDR terapeutka, absolventka ateliéru Arno Stern

 

„ Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta“

(John Muir)

O mne: Od r. 2009 pracujem v poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práci s dieťaťom, dospelým klientom a rodinným systémom. Po ukončení magisterského štúdia na UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika som pôsobila v komunite L Arche v Slovinsku v Ľubľane a v Inverness v Škótsku. 

V roku 2021 som ukončila dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii (Inštitút procesorientovanej psychológie v Bratislave) pod záštitou učiteľov zo zahraničia: Ivan Verny, Marianne Verny, Clare Hill, Conor McKenna.

Som absolventkou výcviku v EMDR pre dospelých, deti a adolescentov (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín v spolupráci s Joanne Morris – Smith), a od roku 2022 som členkou EMDR Slovensko.

Ukončila som výcvik Jeu de peindre Arno Sterna v roku 2019 a venujem sa tiež Senzomotorickej arteterapii pod vedením zakladateľky Cornelie Elbrecht (Austrália, 2021- ). Aktívne pracujem s deťmi a rodinami.  

Som spoluzakladateľkou Terrain, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti duševného zdravia, pravidelne organizuje workshopy a venuje sa i obasti terapeutických kariet. Som spoluautorkou kariet: „Keď sloníky cítia“ a „Rozviazané puto“ a priniesla som grafické spracovanie kariet o vzťahoch „Medzi nami“.

Zaujímam sa o prácu s traumou a využívam umenie a techniky práce od C. Elbrecht, A. Stern. Ako dôležité pri svojej práci vnímam vytvorenie bezpečného vzťahu s dieťaťom a rodičom, otvorenosť či zvedavosť k dianiu a schopnosť vnášať tvorivosť do procesu práce. 

Pri práci s deťmi rada využívam pohyb, hranie rolí a rôzne projektívne techniky (terapeutické pieskovisko, arteterapia). 

V poradenstve rodič/dieťa pracujem predovšetkým s rodičom a so systémom, ktorý tvorí rodina a širšie sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje. Na podporenie vzťahu rodič a dieťa využívam prvky filiálnej terapie (terapia zameraná na vzťah), všímavosť u rodiča pri práci s videonahrávkami a procesorientovanú psychológiu.

Venujem sa terapeutickej práci s dospelou klientelou (jednotlivec). Pracujem predovšetkým so ženami. V tejto oblasti vychádzam z procesorientovanej psychoterapie. Veľmi ma zaujíma práca s obrazom, pohybom a do práce vnášam rôzne techniky arteterapie…

Verím a moja práca mi to potvrdzuje, že v každom probléme a vyrušení sa skrýva nový potenciál a niečo, čo chce rásť – chce byť objavené a žité viac vedome.

Zo štúdií a pracovných skúseností: Počas vysokoškolského štúdia v Bratislave som strávila niekoľko semestrov v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku. Zariadenia komunitného typu boli podkladom k mojej diplomovej práci, ako i snom za ktorým som kráčala neskôr po ukončení štúdia (práca s dospelou klientelou v L Arche Inverness/Scotland a opakovane v L Arche Medvode/Slovinsko). V poslednom ročníku na vysokej škole som pracovala v autistických experimentálnych triedach v Bratislave, kde som sa zoznámila s viacerými odborníkmi v oblasti autizmu. Následne som sa niekoľko rokov venovala tejto oblasti (diagnostika, terapia, poradenstvo a práca s rodinou) v organizáciách v Bratislave, Žiline a Martine. Po čase som sa opäť vrátila do zahraničia, kde som pracovala v projektoch chráneného bývania Sense of Scotland/Inverness. Mojím koníčkom v tom období bolo cestovanie a darilo sa mi to úspešne  skĺbiť so svojou prácou. Naplnila som si mnohé moje cestovateľské sny.

Po návrate, som 6 rokov pracovala  v SCŠSP (teraz SCPP) v Žiline, čo mi dalo základy v oblasti diagnostiky detí a práce s rodinným systémom a zároveň to bol taký odrazový mostík k tvorbe vlastnej praxe, psychoterapii a odvahe snívať svoje sny. V r. 2014 som s kolegyňou Jankou založila o.z a neskôr Terrain, v ktorom doteraz pôsobím ako terapeutka.

V osobnom živote rada objavujem nové miesta, fotografujem, trávim čas v prírode a teším zo svojho psa. Venujem sa tvorbe: lino, šperk, návrhy autorských kariet. Proces tvorby ma nesmierne zaujíma a inšpiruje. Dlhodobo sa zaujímam o stíšenie mysle, bytie „tu a teraz“, cvičím Čung jüan čchi kung.

Psychoterapeutické/ terapeutické vzdelanie:
Dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii, Bratislava,  r. 2012 – 2022

EMDR výcvik (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, Trenčín), r. 2021-2022

Ateliér Arna Sterna, r. 2019 – 2020, Praha

Krátkodobé kurzy a vzdelávania: Rôzne kurzy zahraničných odborníkov so zameraním na prácu s traumou a arteterapiu: Cornelia Elbrecht, A. Gomez, Reneé Marks..

Sandplay, sandtray, Mgr. Tríletá, apríl, Žilina, 2016

Filiálna terapia, r. 2010

Biofeedback – brainfeedback, (Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, Praha), r 2009- 2010

HRV biofeedback (redukcia stresu a napätia), Banská Bystrica,r. 2011

Arteterapia, Bratislava, 2003

Práca s terapeutickými kartami, Žilina, 2016

Rodinná doska – Famielienbrett, Žilina, 2015

Scénotest – diagnostika a terapia, október 2010

Test stromu, Z. Altman, Bratislava, máj 2010

Tréning inštrumentárneho obohacovania Reuvena Feuersteina I., Cogito, Centrum kognitivní edukace Praha, r. 2012

INPP školský program, Inštitút psychoterapie a socioterapie, r. 2012
Deficity dielčích funkcií, úvod do diagnostiky – Sindelárová, Bratislava, r. 2010

Oblasť autizmu:
Diagnostika Aspergerovho syndrómu, Trnava, r. 2012
Diagnostika detí s PAS, APLA, Praha r. 2010
CARS, APLA, Praha, r. 2011
Aspergerov syndrom, Lenoris, Trnava, r. 2006
Detský autizmus, Trnava, r. 2006

Jazky:
slovenský a anglický jazyk

Lektorské skúsenosti:
Lektorovanie v projektových aktivitách : Únia centier prevencie a pomoci
Lektorovanie rodičovských skupín (vývin dieťaťa, práca s rodinou, rodina s dieťaťom s autizmom) a školských špeciálnych pedagógov

Vysokoškolské vzdelanie:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1998 – 2003, špeciálna pedagogika, denné magisterské štúdium

Stáž: Počas vysokoškolského štúdia som strávila 6 mesiacov v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku (zakladateľ Jean Varnier). Pracovala som tam ako člen medzinárodného tímu, ktorý sa podieľal na koordinácii zariadenia a aktivít dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Zameranie na pracovnú terapiu, arteterapiu a tanec. Pobyt v L Arche bol podkladom mojej diplomovej práce.