Mgr.Katarína Melová

Špeciálna pedagogička, brainfeedback terapeutka, študentka II. fázy  procesorientovanej psychoterapie – POP

„ Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta“

(John Muir)

O mne: Od r. 2009 pracujem v poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práci s dieťaťom a rodinným systémom. Som absolventkou rôznych krátkodobých kurzov a v súčasnosti sa venujem dlhodobému psychoterapeutickému štúdiu v procesorientovanej psychoterapii (POP), II. fáza výcviku. Ako dôležité pri svojej práci vnímam vytvorenie bezpečného vzťahu s dieťaťom a rodičom, otvorenosť či zvedavosť k dianiu a schopnosť vnášať tvorivosť do procesu práce.

Pri práci s deťmi rada využívam pohyb, hranie rolí a rôzne projektívne techniky (terapeutické pieskovisko, arteterapia). Pri deťoch s autizmom podporujem ich silné stránky (napr. vizualizácia, analytické myslenie) na rozvoj komunikácie s rodinou a zlepšenie orientácie v širšom prostredí. Tiež ma baví práca s rodičom na úrovni spájania týchto trochu iných svetov – sveta autizmu a toho nášho.

V poradenstve rodič/dieťa pracujem predovšetkým s rodičom a so systémom, ktorý tvorí rodina a širšie sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje. Na podporenie vzťahu rodič a dieťa využívam prvky filiálnej terapie (terapia zameraná na vzťah), všímavosť u rodiča pri práci s videonahrávkami a procesorientovanú psychológiu.

Začala som sa venovať práci s dospelou klientelou (jednotlivec, pár), kde pracujem pod supervíziou. Verím a moja práca mi to potvrdzuje, že v každom probléme a vyrušení sa skrýva nový potenciál a niečo, čo chce rásť – chce byť objavené a žité viac vedome. Možno je to konflikt s partnerom, „neposlušný“ syn/dcéra, opakujúci sa sen, bolesti tela, či nezhody s nadriadeným.

So svojou kolegyňou a kamarátkou Jankou sme založili TerraIn, v ktorom spoločne pracujeme a so svojimi klientmi toto miesto „tvoríme a pretvárame“. Okrem terapeutickej práce organizujeme vzdelávania, stretnutia a besedy pre širšiu verejnosť.

Zo štúdií a pracovných skúseností:
Počas vysokoškolského štúdia v Bratislave som strávila jeden semester v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku. Zariadenia komunitného typu boli podkladom k mojej diplomovej práci, ako i snom za ktorým som kráčala neskôr po ukončení štúdia (práca s dospelou klientelou v L Arche Inverness/Scotland a opakovane v L Arche Medvode/Slovinsko). V poslednom ročníku na vysokej škole som pracovala v autistických experimentálnych triedach v Bratislave, kde som sa zoznámila s viacerými odborníkmi v oblasti autizmu. Následne som sa niekoľko rokov venovala tejto oblasti (diagnostika, terapia, poradenstvo a práca s rodinou) v organizáciách v Bratislave, Žiline a Martine. Po čase som sa opäť vrátila do zahraničia, kde som pracovala v projektoch chráneného bývania Sense of Scotland/Inverness. Mojím koníčkom v tom období bolo cestovanie alebo „hľadanie“, a tak sa mi to úspešne darilo skĺbiť so svojou prácou. Bolo to obdobie života v rôznych krajinách a naplnila som si mnohé moje cestovateľské sny. Po návrate, som strávila 5,6 roka v SCŠSP v Žiline.

V osobnom živote rada objavujem nové miesta, fotografujem, trávim čas v prírode a teším zo svojho psa – weimarského stavača. Venujem sa tvorbe šperku a zaujímam sa o stíšenie mysle, bytie „tu a teraz“. Učím sa „všímať si svoje sny“ a meniť ich na realitu. Cvičím Čung jüan čchi kung.

Psychoterapeutické/ terapeutické vzdelanie:
Dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii, Bratislava, zač. r.2012/2013 – aktuálne v II. fáze výcviku
Filiálna terapia, Žilina, sep. 2010
Biofeedback (brainfeedback), Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, Praha sep. 2009- jan. 2010
HRV biofeedback (redukcia stresu a napätia), Banská Bystrica, marec 2011
Arteterapia, Bratislava, 2003

Krátkodobé vzdelávania:

Sandplay, sandtray I, Mgr. Tríletá, apríl, Žilina, 2016

Práca s terapeutickými kartami, Žilina, 2016

Rodinná doska – Famielienbrett, Žilina, 2015
Scénotest – diagnostika a terapia, október 2010
Test stromu, Z. Altman, Bratislava, máj 2010
Tréning inštrumentárneho obohacovania Reuvena Feuersteina I., Cogito, Centrum kognitivní edukace Praha, 2012
INPP školský program, Inštitút psychoterapie a socioterapie, sept. 2012
Metóda dobrého štartu, SCŠPP, Žilina, feb. 2012
Deficity dielčích funkcií, úvod do diagnostiky – Sindelárová, UK Račianska, Bratislava, október 2010
Dielčie oslabenie výkonu –DOV, Žilinská Univerzita, november 2009
Diagnostika Aspergerovho syndrónu, Trnava, marec 2012
Diagnostika detí s PAS, APLA, Dolanská, Praha, október 2010
CARS, APLA, Dolanská, Praha, február 2011
Autizmus, poradenstvo, sept. 2006 – dec. 2006
Aspergerov syndrom, Lenoris, Trnava, certifikat, november 2006
Detský autizmus, Lenoris, Trnava ,certifikát, november 2006

Jazky:
slovenský a anglický jazyk

Lektorské skúsenosti:
Lektorovanie v projektových aktivitách : Únia centier prevencie a pomoci
Lektorovanie rodičovských skupín (vývin dieťaťa, práca s rodinou, rodina s dieťaťom s autizmom) a školských špeciálnych pedagógov

Vysokoškolské vzdelanie:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1998 – 2003, špeciálna pedagogika, denné magisterské štúdium

Stáž: Počas vysokoškolského štúdia som strávila 6 mesiacov v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku (zakladateľ Jean Varnier). Pracovala som tam ako člen medzinárodného tímu, ktorý sa podieľal na koordinácii zariadenia a aktivít dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Zameranie na pracovnú terapiu, arteterapiu a tanec. Pobyt v L Arche bol podkladom mojej diplomovej práce.