Mgr.Katarína Melová

Diplomovaná PW, špeciálna pedagogička, brainfeedback terapeutka, absolventka ateliéru Arno Stern

„ Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta“

(John Muir)

O mne: Od r. 2009 pracujem v poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práci s dieťaťom a rodinným systémom.

 Od r. 2009 pracujem v poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práci s dieťaťom a rodinným systémom. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, a v r. 2021 som ukončila diplomovaný 8 ročný tréning Proces Orientovanej Psychoterapie (procesovej práce) pod vedením špičkových svetových odborníkov ( Ivan Verný, Clare Hill, Sabina Polsen).. Som absolventkou rôznych krátkodobých kurzov: Arno Stern ateliér, Sandlpay, Arteterapia.. Aktuálne sa venujem štúdiu EMDR ( Sipe inštitút)-práca s traumou a rada využívam umenie a techniky práce od C. Elbrecht, A. Stern. Ako dôležité pri svojej práci vnímam vytvorenie bezpečného vzťahu s dieťaťom a rodičom, otvorenosť či zvedavosť k dianiu a schopnosť vnášať tvorivosť do procesu práce. Som spoluautorkou niekoľkých asociačných kariet.

Pri práci s deťmi rada využívam pohyb, hranie rolí a rôzne projektívne techniky (terapeutické pieskovisko, arteterapia). Zaujímam sa o oblasť traumatológie.

Pri deťoch s autizmom podporujem ich silné stránky (napr. vizualizácia, analytické myslenie) na rozvoj komunikácie s rodinou a zlepšenie orientácie v širšom prostredí. Tiež ma baví práca s rodičom na úrovni spájania týchto trochu iných svetov – sveta autizmu a toho nášho.

V poradenstve rodič/dieťa pracujem predovšetkým s rodičom a so systémom, ktorý tvorí rodina a širšie sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje. Na podporenie vzťahu rodič a dieťa využívam prvky filiálnej terapie (terapia zameraná na vzťah),všímavosť u rodiča pri práci s videonahrávkami a procesorientovanú psychológiu.

Venujem sa terapeutickej práci s dospelou klientelou (jednotlivec). V tejto oblasti vychádzam z procesorientovanej psychoterapie. Veľmi ma zaujíma práca s obrazom, pohybom a do práce vnášam rôzne techniky arteterapie. Tiež pracujem ako EMDR terapeutka.

Verím a moja práca mi to potvrdzuje, že v každom probléme a vyrušení sa skrýva nový potenciál a niečo, čo chce rásť – chce byť objavené a žité viac vedome.

So svojou kolegyňou a kamarátkou Jankou sme založili TERRAIN, v ktorom spoločne pracujeme a so svojimi klientmi toto miesto „tvoríme a pretvárame“. Okrem terapeutickej práce organizujeme vzdelávania, stretnutia a besedy pre širšiu verejnosť. Z našej tvorivej práce je to predovšetkým tvorba asociačných kariet, ktoré nájdete u nás.

Zo štúdií a pracovných skúseností:
Počas vysokoškolského štúdia v Bratislave som strávila niekoľko semestrov v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku. Zariadenia komunitného typu boli podkladom k mojej diplomovej práci, ako i snom za ktorým som kráčala neskôr po ukončení štúdia (práca s dospelou klientelou v L Arche Inverness/Scotland a opakovane v L Arche Medvode/Slovinsko). V poslednom ročníku na vysokej škole som pracovala v autistických experimentálnych triedach v Bratislave, kde som sa zoznámila s viacerými odborníkmi v oblasti autizmu. Následne som sa niekoľko rokov venovala tejto oblasti (diagnostika, terapia, poradenstvo a práca s rodinou) v organizáciách v Bratislave, Žiline a Martine. Po čase som sa opäť vrátila do zahraničia, kde som pracovala v projektoch chráneného bývania Sense of Scotland/Inverness. Mojím koníčkom v tom období bolo cestovanie alebo „hľadanie“, a tak sa mi to úspešne darilo skĺbiť so svojou prácou. Bolo to obdobie života v rôznych krajinách a naplnila som si mnohé moje cestovateľské sny. Po návrate, som 6 rokov pracovala  v SCŠSP v Žiline, čo mi dalo základy v oblasti diagnostiky detí a práce s rodinným systémom a zároveň to bol taký odrazový mostík k tvorbe vlastnej praxe, psychoterapii a odvahe snívať svoje sny. V r. 2014 som s kolegyňou Jankou založila o.z a neskôr Terrain, v ktorom doteraz pôsobím ako terapeutka.

V osobnom živote rada objavujem nové miesta, fotografujem, trávim čas v prírode a teším zo svojho psa – weimarského stavača. Venujem sa tvorbe: lino, šperk, návrhy autorských kariet. Proces tvorby ma nesmierne zaujíma a inšpituje. Dlhodobo sa zaujímam o stíšenie mysle, bytie „tu a teraz“, cvičím Čung jüan čchi kung.

Psychoterapeutické/ terapeutické vzdelanie:
Dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii, Bratislava,  r.2012 – 2022

EMDR výcvik (inštitút Sipe), zač. 2021-

Ateliér Arna Sterna, 2019 – 2020, Praha,
Filiálna terapia, Žilina, sep. 2010
Biofeedback (brainfeedback), Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, Praha sep. 2009- jan. 2010
HRV biofeedback (redukcia stresu a napätia), Banská Bystrica, marec 2011
Arteterapia, Bratislava, 2003

Krátkodobé vzdelávania:

Rôzne kurzy zahraničných odborníkov so zameraním na prácu s traumou a arteterapiu, napr. Cornelia Elbrecht..

Sandplay, sandtray I, Mgr. Tríletá, apríl, Žilina, 2016

Práca s terapeutickými kartami, Žilina, 2016

Rodinná doska – Famielienbrett, Žilina, 2015
Scénotest – diagnostika a terapia, október 2010
Test stromu, Z. Altman, Bratislava, máj 2010
Tréning inštrumentárneho obohacovania Reuvena Feuersteina I., Cogito, Centrum kognitivní edukace Praha, 2012
INPP školský program, Inštitút psychoterapie a socioterapie, sept. 2012
Metóda dobrého štartu, SCŠPP, Žilina, feb. 2012
Deficity dielčích funkcií, úvod do diagnostiky – Sindelárová, UK Račianska, Bratislava, október 2010
Dielčie oslabenie výkonu –DOV, Žilinská Univerzita, november 2009
Diagnostika Aspergerovho syndrónu, Trnava, marec 2012
Diagnostika detí s PAS, APLA, Dolanská, Praha, október 2010
CARS, APLA, Dolanská, Praha, február 2011
Autizmus, poradenstvo, sept. 2006 – dec. 2006
Aspergerov syndrom, Lenoris, Trnava, certifikat, november 2006
Detský autizmus, Lenoris, Trnava ,certifikát, november 2006

Jazky:
slovenský a anglický jazyk

Lektorské skúsenosti:
Lektorovanie v projektových aktivitách : Únia centier prevencie a pomoci
Lektorovanie rodičovských skupín (vývin dieťaťa, práca s rodinou, rodina s dieťaťom s autizmom) a školských špeciálnych pedagógov

Vysokoškolské vzdelanie:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1998 – 2003, špeciálna pedagogika, denné magisterské štúdium

Stáž: Počas vysokoškolského štúdia som strávila 6 mesiacov v medzinárodnej organizácii L Arche v Slovinsku (zakladateľ Jean Varnier). Pracovala som tam ako člen medzinárodného tímu, ktorý sa podieľal na koordinácii zariadenia a aktivít dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. Zameranie na pracovnú terapiu, arteterapiu a tanec. Pobyt v L Arche bol podkladom mojej diplomovej práce.