• Občianske združenie (IZV) bolo zaregistrované podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 06.02.2015.

    (dokument v pdf  – pdf IZV)

  • Občianske združenie (IZV) je zriaďovateľom SCŠPP Strečno na základe zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

    (PDF – pdf Zriadovacia listina 1 a Zriadovacia listina 2)

  • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ul. Mládeže Strečno, bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 01.09.2015.

    Dokument v pdf – pdf Rozhodnutie)