Tieto karty sú vhodným rozšírením obrázkových kariet „Rozviazané puto“, ktoré sú obrázkové. S oboma kartami je vhodné pracovať na téme „rozvod“.

Výroky zachytávajú rôzne fázy: pred, počas a po rozvode a taktiež sú v nich zahrnuté výroky na podporu reziliencie – odolnosti dieťaťa ako i výroky na budovanie (uvedomenie si) vonkajších a vnútorných zdrojov, ktoré sú potrebné v náročných situáciách.

Čo obsahujú

63 výrokov a krátku príručku s inšpiráciou ako ich používať. 

Tieto karty sú zároveň obojstranné a dvojjazyčné: výrok na jednej strane je v slovenskom jazyku a ten istý výrok na strane druhej je v českom jazyku. 

S čím je karty vhodné kombinovať

Karty nájdete v našom eshope samostatne no i v sete kariet či v sete s miniatúrami. 

Set s miniatúrami, obrázkovými kartami a výrokovými kartami je výborným balíčkom pri práci s dieťaťom, rodinou počas, pred a po rozvode. 

Karty je možné kombinovať s emočnými kartami: „Keď sloníky cítia“ či so Sogenziou (výrokové karty) v závislosti od veku dieťaťa.

článok: Mgr. Katarína Melová, foto: Roderik Kučavík, K. Melová