Paliatívna starostlivosť – ZMENA TERMÍNU

 

Online prihlásenie  na workshop – klikni na Registračný formulár TU: Registračný formulár

Cieľ tohto workshopu je ukázať dospelého ČLOVEKA v pozadí utrpenia, ktorému „sa prihodilo, že je chorý“, že stráda, ktorý je dôvodom našej starostlivosti. Bez toho, aby sme si ako pomáhajúci uvedomili svoje straty, bolesti a smútenie, nemôžeme takéhoto človeka sprevádzať. Náš kontakt nebude možný.

8 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

Úvod do témy – vymedzenie pojmov, história paliatívneho hnutia.

Pacient / klient paliatívnej starostlivosti – životné zmeny, potreby, identita.

Sprevádzanie a komunikácia v paliatívnej starostlivosti – špecifiká, „signály z hĺbky“, podmienky sprevádzania, starostlivosť o seba.

Eutanázia vs. paliatívna starostlivosť, smútenie, smútkové poradenstvo – vnímanie smrti, zabudnutý význam rituálov.

Úloha psychológa v tíme paliatívnej starostlivosti.

Práca s dobrovoľníkmi v paliatívnej starostlivosti.

Pre koho je workshop určený:

Psychológovia/psychologičky, psychoterapeuti/psychoterapeutky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií.

Odporúčanie: Paliatívna starostlivosť je miestom podpory kvality života do posledného výdychu a ľudskej prítomnosti v nádeji i smútení. Je miestom účasti na živote sprevádzaných. Je oblasťou, ktorá láka pomôcť naplniť potreby jej klientov, zároveň vzbudzuje rešpekt jedinečnosťou prežívania konca života.

V ponúkanom workshope budeme hovoriť o prežívaní choroby a smrti, aj o strate a smútku. Nie je možné, aby sme sa v procese výuky nekonfrontovali s vlastnou smrteľnosťou, či so smrťou našich blízkych. Odporúčam preto zvážiť účasť záujemcom, ktorí v ostatných 3 rokoch zažili úmrtie blízkeho príbuzného či priateľa, prípadne tým, ktorí bojujú s vlastným závažným ochorením alebo sa aktuálne starajú o blízkeho so závažným ochorením. .

 

Lektorka:

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity a v roku 2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školila v rámci školiaceho tímu pri Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pracujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba pôsobiacej v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2006 podieľa na vzdelávaní a supervízii dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu ďalších zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou.

 

V prípade záujmu zabezpečíme KREDITY pre Slovenskú Komoru Psychológov.

Date

okt 20 2017

Time

0:00 - 0:00

CENA

55.00€

LOKALITA

TERRAIN IZV
ul. M. R. Štefánika 34, Žilina 010 01
Jana Dejová

ORGANIZÁTORI

Jana Dejová
Phone
+421915103394
Email
jdejova@terrainweb.sk
QR Code

Napsat komentář