Sandplay/Sandtray základný kurz

v Žiline, dňa 25.10.-26.10.2019

Online prihlásenie TU

Terapeutické herné pieskovisko je jedným z možných nástrojov, ako nadviazať kontakt s dieťaťom v poradenstve či terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pracovať.

Metóda využíva prirodzený potenciál hry, kreativity a silu symbolov a podvedomia. Týmto spôsobom sa potom spolu s klientom môžeme dotýkať obsahov, ktoré sú vedomiu utajené alebo sú príliš náročné pre to, aby ich do kontaktu s nami prinášali na vedomej úrovni.

 

V priestore pieskoviska dieťa (rodina, dospelý) zobrazuje svoj aktuálny vnútorný svet a my sa tak môžeme spoločne priblížiť jeho aktuálnym potrebám, záujmom, emóciám, myšlienkam, nahliadneme viac do jeho vzťahov, predstáv o sebe a druhých  a o svete. Terapeutické pieskovisko tvorí prenosné pieskovisko s pieskom a súbor postavičiek, figúrok a objektov, z ktorých môžeme stavať a tvoriť. Ide teda o konkrétny hmatateľný a názorný obraz, s ktorých môžeme experimentovať, meniť ho, sledovať jeho vývin v čase…

 

V rámci kurzu budú účastníci zoznámený s využitím pieskoviska, najmä v oblasti poradenskej, diagnostickej ale aj s jeho terapeutickým potenciálom. Účastníci si vyskúšajú prácu s pieskoviskom v rôznych roliach, zoznámia sa so základnými pravidlami a postupom práce, dotknú sa teoretických základov a rámcov, z ktorých metóda vychádza a budú môcť sledovať kazuistiky a ukážky práce lektora.

Vedie: Mgr. Ondřej Mikauš

O lektorovi: od roku 2006 sa venuje terapeutickej a poradenskej práci s deťmi a dospievajúcimi. Jeho báza je v geštaltterapii, ktorú postupne rozširoval o prácu s hernými a projektívnymi metódami, ktoré dnes tvoria základ jeho prístupu k detským klientom.

Okrem svojej terapeutickej praxe sa venuje supervíziám pre odborníkov zo škôl a pobytových zariadení pre deti a dospievajúcich.

S pieskoviskom pracuje od roku 2010, kedy sa s touto metódou prvý krát stretol prostredníctvom Aleny Vávrovej v Prahe. Dnes, okrem hliny, tvorí piesok jedno z hlavných médií jeho psychoterapeutickej praxe.

 

Kredity SKP  (Slovenská komora psychológov) v procese vybavovania…predpokladaný počet kreditov: 14

Date

okt 25 2019

Time

9:00 - 18:00

CENA

110,00

LOKALITA

TERRAIN IZV
ul. M. R. Štefánika 34, Žilina 010 01
Jana Dejová

ORGANIZÁTORI

Jana Dejová
Phone
+421915103394
Email
jdejova@terrainweb.sk
QR Code

Napsat komentář