Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

 2-dňový Workshop vedie: Mgr. Hana Vojtová 

Online prihlásenie TU

Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

 

Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým
skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

 

Lektorka: Mgr. Hana Vojtová

Klinická psychologička, psychoterapeutka
Hana Vojtová pracovala na psychiatrickom odd. a v Dennom psychiatrickom
a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne, teraz oracuje pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne. Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP. Venuje se predovšetkým psychotraumatológii, je EMDR trenérkou, prezidentkou EMDR Slovensko, a zakladajúcou členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Spolu-lektoruje výcviky v psychotraumatológii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku. Jej psychoterapeutický prístup je ovplyvnený aj 12 krokovými svojpomocnými skupinami. V jej prístupe sa stretávajú cenné informácie, prax, súcit a múdrosť.

V prípade záujmu zabezpečíme kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 14 kreditov

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Štefánikova 34, Žilina

Čas: 09:00 – 18:00 a 9:00 – 15:00

Cena120,- Eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom (VS: 6122019) na účet: SK6683300000002600768725 do 16.11.2019, neskôr platba 135,- Eur.

(min. počet: 10 účastníkov)

Date

dec 06 2019

Time

10:00 - 18:00

CENA

120,00

LOKALITA

TERRAIN IZV
ul. M. R. Štefánika 34, Žilina 010 01
Jana Dejová

ORGANIZÁTORI

Jana Dejová
Phone
+421915103394
Email
jdejova@terrainweb.sk
QR Code

Napsat komentář