Theraplay ako jeden z nástrojov na upevnenie vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom

S  radosťou Vás pozývame na opakovanie  online workshopu v termíne 30.3.2023 pod vedením medzinárodnej trénerky v oblasti Theraplay Dafny Lender.

ONLINE PRIHLÁSENIE TU

Workshop bude vedený v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Je určený všetkým odborníkom, ktorí pracujú s deťmi a rodinami v terapeutickej praxi, v poradenstve, s rodinami v náhradnej a pestúnskej starostlivosti. Techniky z Theraplay budú majú svoje využitie i v rodinách, ktoré v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine utrpeli traumu. Sú vhodné pre deti, ktoré žili v prostredí, ktoré nebolo pre nich bezpečné, kde väzby s blízkymi boli nekonzistentné či oslabené alebo pre deti, ktoré utrpeli viaceré straty a nemusia byť schopné prekonať tieto traumatické skúsenosti bez nejakého druhu intervencie.

Theraplay je terapia, ktorá sa zameriava na vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Theraplay je prostriedkom na obnovenie vzájomnej dôvery, na reguláciu nabudenej CNS a zároveň posilňuje bezpečnú vzťahovú väzbu medzi dieťaťom a rodičom.

Theraplay je účinná intervencia pri liečbe traumy, pretože:

– Zameriava sa na budovanie vzťahu (bezpečného pripútania) – keď vo vzťahu dôjde k traume
(vzťahovej traume): na jej vyliečenie je potrebný zdravý vzťah. Trauma obvykle naruší vzťah rodič –
dieťa. Neplánovaný rozchod v rodine, či neliečená depresia jedného s rodičov, môžu spôsobiť
traumu.
– Proces uzdravovania zahŕňa rodičov/opatrovníkov tak, aby sa mohli narušené vzťahy obnoviť
a tvoriť nové. Podporovaním vzťahu rodič – dieťa sa vytvára cez Theraplay bezpečný prístav,
v ktorom sa dieťa môže cítiť žiadané a prijímané a môže tak rozvíjať svoju vlastnú osobnosť.
– Terapia pomáha dieťaťu cítiť sa pokojne a bezpečne. Traumatické zážitky z detstva spôsobujú, že
detská neurofyziológia sa príliš nabudí a dieťa následne pociťuje strach a rozrušenie.
Prostredníctvom rôznych upokojujúcich a stabilizačných aktivít, ako aj vhodných upokojujúcich
dotykov pomáhame dieťaťu regulovať jeho vybudený stav a vrátiť sa tak k prežívaniu pokoja
a bezpečia.
– Pri práci v rámci Theraplay sa zameriavame na radostné a energetické reakcie z toho dôvodu, lebo
Theraplay pomáha znižovať stav ohrozenia dieťaťa. Dieťa sa môže cítiť bezpečne a začať sa hrať.
Theraplay tiež učí rodičov, ako sa hrať so svojím dieťaťom a pritom si zachovať rodičovskú autoritu.
Hra a radosť opäť získavajú spoje miesto v živote detí a ich rodín.

Na tomto workshope budú mať účastníci možnosť:

– Využiť 4 Theraplay dimenzie na ošetrenie špecifických potrieb dieťaťa
– Identifikovať typy správania, ktoré vyžadujú konkrétny postup
– Pozrieť si ukážkové videá s využitím Teraplay a techník pri práci odborníka s rodičom a dieťaťom
– Precvičiť si terapeutické aktivity vo dvojiciach
– Naučiť sa, ako zapojiť rodičov do terapie Theraplay

Kde: online priestor platforma ZOOM

Kedy: 30.3.2023, začiatok o 13:00-rozsah 5 hodín

Cena: 60 Eur, (viac o platbe po prihlásení cez prihlasovací formulár vyššie)

O lektorke:

Dafna Lender je medzinárodná trénerka a supervízorka pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a rodinami. Je
certifikovanou školiteľkou a supervízorkou/konzultantkou v oblasti Theraplay a v Dyadickej vývinovej
psychoterapii (DDP). Má 25 rokov odbornej praxe pri práci s rodinami s ťažkosťami vo vzťahovej väzbe
v rôznych prostrediach ako napr. : pestúnska starostlivosť, školské programy zamerané na prácu s deťmi
s rizikového prostredia, stabilizácia krízy v domácnosti, rezidenčná starostlivosť a súkromná prax. Štýl
Dafny, či už ako terapeutky alebo učiteľky prináša do každého stretnutia hravú, intenzívnu a vášnivú
prítomnosť. Dafna je spoluautorkou Theraplay Practitioner s Guide (2020). Vyučuje v angličtine, hebrejčine
a francúzštine a superviduje v 15 krajinách.

Date

mar 30 2023

Time

13:00 - 18:00

CENA

60.00€

LOKALITA

Online priestor
Platforma ZOOM

ORGANIZÁTORI

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com
QR Code

Napsat komentář