Sandplaying-využitie herného pieskoviska v diagnostike a terapii detí

Pozývame Vás do Žiliny na 2-dňový workshop 12.-13.4.2024 s Mgr. Alenou Vávrovou.

ONLINE PRIHLÁSENIE TU

Terapeutické pieskovisko je jedným z možných nástrojov, ako nadviazať kontakt s dieťaťom v poradenstve či v terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pôsobiť v smere náhľadu, prijatia či zmeny toho, čo je potrebné. V rámci terapeutického pieskoviska, v medzinárodnom jazyku nazývaného Sandplaying, dieťa (rodina, dospelý) zobrazuje svoj aktuálny vnútorný svet a my sa tak môžeme spoločne priblížiť jeho momentálnym potrebám, záujmom, emóciám, myšlienkam, nahliadneme viac do jeho vzťahov, predstáv o sebe a o druhých, o svete. Terapeutické pieskovisko tvorí samotné prenosné pieskovisko s pieskom a množstvom postavičiek a figúrok, z ktorých môžeme stavať, tvoriť. Ide o konkrétny, hmatateľný a veľmi názorný obraz, s ktorým môžeme pohybovať, experimentovať, meniť ho a sledovať jeho vývoj v čase.

V rámci workshopu sa naučíte pracovať s pieskoviskom tak, aby ste ho mohli flexibilne využívať v práci s deťmi i dospelými, vedeli využiť jeho potenciál diagnostický i terapeutický.

Workshop bude obsahovať časť teoretickú aj praktickú, nácvikovú i sebaskúsenostnú.

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Žilina

Termín: 12.-13.4.2024 (piatok od 9,00-18,00, sobota 9,00-17,00)

Cena: 195 EUR (bližšie informácie k platbe zasielame po prihlásení sa)

Vaše miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email.  Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

Prihlásením a úhradou  zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.

O lektorke:

Mgr. Alena Vávrová, psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých a celé rodiny, riaditeľka a lektorka Institutu dětského poradenství a terapie INDEPT a trénerka v Institutu pro výcvik v Gestalp terapii v Prahe. Dlhé roky sa orientovala na prácu s deťmi z rodín so závislosťami, viedla skupinovú aj individuálnu terapiu detí a dospelých, v súčasnosti ma súkromnú prax pre deti a rodiny v Prahe. Sandplaying sa naučila používať od Christine Stevens (Anglicko) a Felicie Caroll (USA) – Gestalp terapeutický prístup a Madeleine De Little (Kanada)- prístup V. Satirovej. Je jej každodenným obľúbeným nástrojom na prácu s deťmi, dospelými a rodinami.

Date

apr 12 2024

Time

9:00 - 18:00

CENA

195.00€

LOKALITA

IZV,TERRAIN,SCPP
Ul.Republiky 8
Jana Dejová

ORGANIZÁTORI

Jana Dejová
Phone
+421915103394
Email
jdejova@terrainweb.sk

Other Organizers

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com
QR Code

Napsat komentář