RODINNÁ DOSKA – workshop

online registrácia TU

Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti.

„Familienbrett“ – Rodinná doska   je komunikačným prostriedkom, ktorý jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi do vhľadu svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Je vhodná pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinou ako aj v supervízii. Bola vyvinutá ako diagnosticko terapeutická pomôcka, ktorá poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života.

Workshop pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej, v ktorej formou zážitku na sebe si účastníci budú môcť vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi.

Pre koho: Workshop je určený pre psychológov, psychoterapeutov a odborných pracovníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách s rodinami ako aj s jednotlivcami.

Čas: 22.9.2023, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod. 

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, M.R.Štefánika 34, Žilina

Cena: Účastnícky poplatok 110,- EUR  je potrebné uhradiť bankovým prevodom VS: 22092023 prevodom na účet: SK6683300000002600768725.

Vaše miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne obdržíte potvrdzujúci email.  Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár v prípade neúčasti nevraciame.

Prihlásením a úhradou  zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.

Lektorka:

PhDr. Lygia Bátovská – klinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi, pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v KIP, PCA. Vedie výcvikové skupiny v PCA  v Pre-terapii.

V prípade záujmu minimálne 6 účastníkov, zabezpečíme kredity SKP (Slovenská komora psychológov) – 8 kreditov, 

 

Tešíme sa na stretnutie Žiline!

 

Date

sep 22 2023

Time

9:00 - 18:00

CENA

110.00€

LOKALITA

IZV,TERRAIN,SCPP
Ul.Republiky 8

ORGANIZÁTORI

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com
QR Code