Kultúrne senzitívne poradenstvo a terapia

Interkultúrne kompetencie, výzvy a hranice v práci s ľuďmi z rôznych kultúr  pod vedením Mgr. Stanislavy Schraufek Merdinger  v termíne 27.-28.10.2022

PRIHLÁSENIE TU

Heterogenita a rôznorodosť populácie sa v globalizovanom svete výrazne zvyšuje, čo vedie k  výzvam pre prisťahovalcov, hostiteľskú spoločnosť, ale aj pre psychológov, terapeutov a poradcov, ktorí v rôznych kontextoch pracujú s ľuďmi z rôznych kultúr.  Náš socio-kultúrny vývin ovplyvňuje nielen našu identitu, ale aj koncepty vzťahov, rodiny a života. Zohľadnenie týchto faktorov a pochopenie klientovej migračnej histórie je základom úspešného budovania vzťahu.

2 dňový seminár sa zameriava na špeciálne faktory a výzvy práce s ľuďmi z rôznych kultúr:

– Typy klientov, ktorí vo svojom vývine spájajú rôzne kultúrne vplyvy

– Účinky migrácie a skúseností s rasizmom a diskrimináciou na identitu a sebaúctu

– Migračná kríza, rizikové a ochranné faktory pre úspešnú integráciu do spoločnosti

– Spolupatričnosť a skúsenosti s odcudzením a vyčleňovaním, rola náboženstva a komunít

– Vnútorné konflikty a vývoj identity 2. a 3. generácie

-Témy a výzvy v bikultúrnych partnerstvách a rodinách

– Rôzne modely vysvetľovania duševných chorôb a spôsoby vyjadrovania psychických konfliktov a ich význam pre psychologickú diagnostiku a liečbu

Špeciálnu pozornosť budeme venovať hodnotám a ich podielu na konfliktoch, ako aj  práci s kultúrnymi rozdielmi vo vnímaní, verbálnej aj neverbálnej komunikácii a vyjadrovaní pocitov.

Pritom sa budeme zaoberať aj nasledujúcimi otázkami:

– Aké náročné situácie môžu nastať v psychologickej práci v interkultúrnom kontexte kvôli rôznym jazykom a kultúrnym skriptom? A aké riešenia sú tu
možné?

– Aké transkultúrne kompetencie sú dôležité v kontexte poradenstva a terapie? Aké zručnosti si so sebou prinášam, ktoré by bolo dobré ďalej rozvíjať?

– Ako sa s tým vysporiadam, ak mi je správanie mojich klientov cudzie alebo sa vynárajú stereotypy či predsudky?

– Kde vnímam vlastné hranice empatie?

 

Okrem toho si ukážeme praktické metódy a intervencie v práci s ľuďmi z iných kultúr, ako napríklad prácu s obrázkami a symbolmi, príbehmi a metaforami, ako aj špecifické otázky, užitočné postoje a konkrétne odporúčania pre diagnostiku  a prax.

Ciele

  • sebaskúsenosť a reflexia vlastných kultúrnych vpečatení
  • senzibilizácia pre interkultúrne témy, rasizmus a diskrimináciu
  • rozšírenie transkultúrnych kompetencií
  • väčšia istota a praktické tipy pre prácu s ľuďmi z rôznych kultúr alebo ľuďmi inej farby pleti (BIPOC)

Seminár je určený pre pomáhajúce profesie, ktoré v rôznych kontextoch pracujú s ľuďmi z rôznych kultúr.

 

Termín: 27.-28.10.2022, obidva dni začiatok o 9.00 a koniec o 17:30 hodine-16 hodín vzdelávania

Miesto: Inštitút zdravého vývinu, M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina

Cena:  160 Eur platbu je potrebné uhradiť  bankovým prevodom (VS:27102022) na účet v tvare IBAN: SK6683300000002600768725.

 

Vzdelávanie bude kreditované SKP (Slovenská komora psychológov) – 16 kreditov.

O lektorke:

Mgr. et Mgr.Stanislava Schraufek Merdinger , klinická psychologička, psychoterapeutka (KIP), traumaterapeutka a párová terapeutka.

Pracuje v poradni pre medzinárodné páry a rodiny a dlhé roky s ľuďmi z rôznych kultúr a náboženstiev

Viac: https://www.praxis-merdinger.net/slovensky

 

Date

okt 27 2022

Time

9:00 - 17:30

CENA

160.00€

LOKALITA

TERRAIN IZV
ul. M. R. Štefánika 34, Žilina 010 01
Jana Dejová

ORGANIZÁTORI

Jana Dejová
Phone
+421915103394
Email
jdejova@terrainweb.sk
QR Code

Napsat komentář