Posudzovacia škála pre deti a adolescentov s komplexnou traumou a disociáciou.

Pozývame Vás na 3dňovku (9.2.2024, 22.3.2024 a 5.4.2024) pod vedením Dr. Reneé P. Marks, ktorá sa dlhodobo venuje práci s deťmi a adolescentmi s komplexnou traumou.

ONLINE PRIHLÁSENIE TU

Workshop bude praktický zameraný tak, aby účastníci odchádzali s vedomosťami ako postupovať pri práci s dieťaťom s disociáciou. Naučíte sa, aké techniky
a pomôcky použiť, a aké otázky klásť pri administrácii Posudzovacej škály pre deti a adolescentov s komplexnou traumou a disociáciou, tak aby ste ju spoľahlivo mohli používať v praxi.

Komu je workshop určený:
odborníkom : psychológom s ukončeným psychoterapeutickým výcvikom,  ktorí pracujú v poradenských centrách, venujú sa diagnostickej a terapeutickej činnosti, príp. majú vlastnú prax s klientmi) a zaujíma ich oblasť práce s traumou u detí a adolescentov so zameraním na disociáciu.

Náplň workshopu:
Počas týchto troch dní sa budeme venovať traume u detí a adolescentov. Dozviete sa viac o teórii disociácie a o presných krokoch pri administrácii Posudzovacej škály u detí, ktoré utrpeli komplexnú traumu.
Toto školenie poskytuje praktické stratégie a techniky, ktoré odborníka vybavia dostatočnými znalosťami na efektívne posúdenie a liečbu dieťaťa s komplexnou traumou a disociáciou.

Prvé stretnutie bude zamerané na teóriu disociácie, ako i predstavenie dotazníka na disociáciu u detí.. – so zameraním na to, čo si všímať pri práci s dieťaťom, aké informácie/otázky klásť rodičovi, ako viesť rozhovor s dieťaťom. Stretnutia sú prakticky zamerané tak, aby účastníci v praxi mohli nadobudnuté skúsenosti aplikovať a v nasledujúcom mesiaci, tj počas druhého stretnutia, v spoločnej diskusii s lektorom prejsť oblasti/témy či otázky a pozorovania, ktoré vyvstali počas praxe.

Súčasťou druhého stretnutia budú i ukážky práce s rôznymi klientmi. Tiež sa dozviete viac o emocionálnej regulácii a stabilizačných technikách pri práci s deťmi a adolescentami.

Náplňou posledného dňa bude stabilizácia a starostlivosť o klienta s disociáciou.

Celý workshop bude tlmočený do slovenského jazyka. 

Workshop nebude nahrávaný, nebude vyhotovovaný záznam.

Miesto: online priestor-platforma  ZOOM

Čas: 9-00 – 17h
9.2.2024 o 9-17h
22.3.2024.2024 o 9-17h
5.4.2024 o 9-17h

Cena: 450e (1 platba za 3 stretnutia)-počet účastníkov je limitovaný.

Dr. Renée P. Marks
Pracuje ako terapeutka a vedie klinické pracovisko „Integrate Families“ v severnom Anglicku. Je to národné centrum pre deti s komplexnou traumou a disociáciou. Reneé je národná a medzinárodná trénerka so zameraním na teóriu vzťahovej väzby, emočnú reguláciu, komplexnú traumu a disociáciu u detí a adolescentov. Je členkou výboru pre deti a mládež ISSTD a tiež akreditovanou školiteľkou pre ich on-line školenia.
Reneé je predsedníčkou Výboru pre deti a mládež Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD) a špecializuje sa na závažnejšiu a komplikovanejšiu populáciu traumatizovaných detí a dospievajúcich. Je tiež odborným svedkom a poskytuje klinický dohľad a konzultácie rôznym spoločnostiam a terapeutom.

Date

feb 09 2024

Time

9:00 - 17:00

CENA

450.00€

LOKALITA

Online priestor
Platforma ZOOM

ORGANIZÁTORI

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com

Other Organizers

Mgr. Jana Dejová Hánová
Mgr. Jana Dejová Hánová
Phone
0915 103 394
Email
0915 103 394
Website
www.terrainweb.sk
Mgr. Katarína Melová
Mgr. Katarína Melová
Phone
0944 216 773
Email
kmelova@terrainweb.sk
Website
www.terrainweb.sk
QR Code

Napsat komentář