Otázky a odpovede k posttraumatickej disociácii-ONLINE

 

Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) Vás pozýva na

 1-dňový online Workshop cez platformu ZOOM vedie: Mgr. Hana Vojtová.

 

ONLINE prihlásenie TU

 

Milé kolegyne a kolegovia, radi by sme vyskúšali nový formát stretnutí s obľúbenou lektorkou Mgr. Hanou Vojtovou pri téme disociácie, ktoré plánujeme zaviesť pravidelne.

V rámci série webinárov sa budeme venovať vašim otázkam k téme posttraumatickej disociácie. Obsah budeme utvárať spoločne s účastníkmi, podľa vašich potrieb a záujmu.

Uvedomujeme si, že je u nás k dispozícii pomerne málo zdrojov k tejto téme a ani supervízia nie je ľahko dostupná. Preto by sme radi ponúkli priestor pre diskutovanie a zdieľanie skúseností, ťažkostí a neistôt. A zároveň inšpirácie a podporu pre tých, ktorí s disociatívnymi a traumatizovanými ľuďmi pracujú.

Prednosť budú mať otázky o diagnostike a terapii disociatívnych porúch (napr. disociatívna porucha identity). Ale k slovu sa môžu dostať všetky otázky ohľadne psychickej traumatizácie, komplexnej psychickej traumy, ich rozpoznávania a terapie.

Účastníci môžu klásť teoretické otázky i otázky z praxe a ku konkrétnym prípadom. Primárne nie je zámerom webinárov podrobne rozoberať jednotlivé supervízne prípady, skôr poskytnúť všeobecnejšie odpovede, námety a podporu.

Predbežná znalosť témy je vítaná, ale nie absolútne nevyhnutná. Budeme využívať poznatky z workshopu Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu a webinárov so Suzette Boon a diagnostike a terapii disociatívnych porúch. V spolupráci s účastníkmi a vašimi otázkami a skúsenosťami sa pokúsime tieto poznatky priblížiť viac k vašej praxi.

Účastníci budú môcť priamo na webinároch klásť otázky, aktívna aj pasívna účasť je vítaná.

Miesto: online priestor cez platformu ZOOM

Termín:  24.11.2023 , 9,00-17,00
Predbežný časový rozvrh:
9,00-10,30
10,30-11,00-prestávka
11,00-12,30
12,30-13,30-obed
13,30-15,00
15,00-15,30-prestávka
15,30-17,00
Cena50,- Eur (ďalšie informácie o platbe obdržíte po prihlásení)

(min. počet: 20 účastníkov)

O lektorke: Mgr.Hana Vojtová, klinická psychologička, psychoterapeutka

Hana Vojtová pracovala na psychiatrickom odd. a v Dennom psychiatrickom a psychoterapeutickom stacionári v Trenčíne, teraz pracuje  v súkromnej praxi v Trenčíne.
Absolvovala výcvik v PCA a základný výcvik v KIP. Venuje sa predovšetkým psychotraumatológii, je EMDR trenérkou, prezidentkou EMDR Slovensko  a zakladajúcou členkou Európskej spoločnosti pre traumu a disociáciu (ESTD). Spolu-lektoruje výcviky v psychotraumatológii a EMDR na Slovensku, v Thajsku, Číne a Belgicku.
Jej psychoterapeutický prístup je ovplyvnený aj 12 krokovými svojpomocnými skupinami. V jej prístupe sa stretávajú cenné informácie, prax, súcit a múdrosť.

Date

nov 24 2023

Time

9:00 - 17:00

CENA

50.00€

LOKALITA

Online priestor
Platforma ZOOM

ORGANIZÁTORI

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com
QR Code

Napsat komentář