Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

Pozývame Vás na 2-dňový  kurz v dňoch 18.-19.4.2023 v Žiline s Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová , PhD. 

Podmienkou pre tento kurz je potrebné mať absolvovaný : Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (túto informáciu uvediete pri online prihlasovaní – miesto, dátum).

V prípade veľkého záujmu o kurz, uprednostníme prihlásených, ktorý majú absolvovaný aj workshop Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka.

Online prihlásenie TU

 

  • Cieľom kurzu je rozpoznať znaky človeka v akútnom strese. Spoznať spôsoby nalaďovania sa na detského a dospelého klienta v akútnom strese, jeho vedenie. Poznať princípy a spôsob poskytovania krízovej intervencie človeku so samovražedným úmyslom. Poznať príčiny a možnosti prevencie samovražedného správania. Účastníci sa na kurze naučia pracovať s rodinou po samovražednom pokuse, viesť krízovú intervenciu v triede po samovražednom pokuse (tátokrízová intervencia má svoje špecifiká, pracovať so skupinami žiakov, učiteľov a rodičov a predchádzať napodobňovaniu suicidálneho správania, traume a sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme.
  • Pracujeme s terapeutickými kartami, zážitkovou metódou, všetky intervencie si účastníci vyskúšajú.
  • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty), pri identifikácii copingových stratégií (Karty Cope) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi)

 

Čas: 18.-19.4.2023, začiatok o 9.00 a koniec o 18.00hodine

Miesto: Štúdio pohybu a jogy ALMA, Janka Kráľa 7, 01001 Žilina

Cena: 155€ platbu je potrebné uhradiť  bankovým prevodom (VS:18042023) na účet v tvare IBAN: SK6683300000002600768725

O lektorke:

Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne. Pracovala ako školská psychologička na dvoch základných školách, v súčasnosti pracuje v centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

Date

apr 18 2023

Time

9:00 - 18:00

CENA

155.00€

LOKALITA

Alma štúdio
Žilina

ORGANIZÁTORI

Beáta Urbancová
Phone
+421911501310
Email
vzdelavanieza@gmail.com
QR Code

Napsat komentář